Pagalbinės studijavimo priemonės
Mozijas, Benjamino sūnus


Mozijas, Benjamino sūnus

Mormono Knygoje – teisus nefitų karalius ir pranašas. Mozijas sekė teisiu savo tėvo pavyzdžiu (Mzj 6:4–7). Jis išvertė dvidešimt keturias aukso plokšteles, kuriose buvo jareditų metraštis (Mzj 28:17).

Mozijo knyga

 – tai knyga Mormono Knygoje. 1–6 skyriuose yra Karaliaus Benjamino galingas pamokslas savo liaudžiai. Viešpaties Dvasia palietė jų širdis, ir liaudis buvo atversta ir jau nebenorėjo daryti pikta. 7–8 skyriuose pasakojama apie grupę nefitų, kurie išėjo gyventi tarp lamanitų. Jiems surasti buvo išsiųsta paieškos grupė. Amonas, paieškos grupės vadovas, juos surado ir sužinojo jų kentėjimų lamanitų priespaudoje istoriją. 9–24 skyriuose aprašoma ta priespauda ir tai, kaip jų vadovai – Zenifas, Nojus ir Limhis – gyveno valdomi lamanitų. Taip pat aprašyta pranašo, vardu Abinadis, kankinio mirtis ir kad Abinadžio teismo metu atsivertė Alma. 25–28 skyriuose pasakojama apie tai, kaip atsivertė Almos sūnus ir keturi karaliaus Benjamino sūnūs. 29 skyriuje aprašyta, kad karalius Mozijas rekomendavo monarchiją pakeisti teisėjų sistema. Alma, Almos sūnus, buvo išrinktas pirmuoju vyriausiuoju teisėju.