Pagalbinės studijavimo priemonės
Užantspauduoti, užantspaudavimas


Užantspauduoti, užantspaudavimas

Padaryti galiojančias danguje apeigas, kurias žemėje atlieka kunigystės įgaliotiniai. Apeigos užantspauduojamos, kai jos patvirtinamos Pažado Šventąja Dvasia, kuri yra Šventoji Dvasia.