Pagalbinės studijavimo priemonės
Kvorumas


Kvorumas

Žodis kvorumas gali reikšti du dalykus: 1) konkrečią vyrų, turinčių tą pačią kunigystės pareigybę, grupę; ir 2) daugumą, arba minimalų kunigystės grupės narių, turinčių dalyvauti susirinkime, skaičių, reikalingą, kad būtų galima tvarkyti Bažnyčios reikalus (DS 107:28).