Pagalbinės studijavimo priemonės
Abėcėlinė temų rodyklė


Abėcėlinė temų rodyklė

Kaip naudotis. Raštų rodyklė yra abėcėlinė temų rodyklė. Joje pateikti trumpas kiekvienos temos apibrėžimas ir Raštų nuorodos ta tema. Prieš kiekvieną nuorodą pateikta trumpa tos Raštų ištraukos citata ar santrauka. Raštų nuorodos pateiktos tokia tvarka: Senasis Testamentas, Naujasis Testamentas, Mormono Knyga, Doktrina ir Sandoros, Brangusis Perlas. Pateikta schema paaiškina temos aprašo sandarą:

Paveikslėlis
pavyzdys

Žemė

Planeta, kurioje gyvename, sukurta Dievo per Jėzų Kristų, kad žmogus naudotųsi ja savo mirtingojo išbandymo metu. Jos galutinė paskirtis – tapti pašlovinta ir išaukštinta (DS 77:1–2; 130:8–9). Žemė taps amžinu paveldu tiems, kurie gyveno vertai celestialinės šlovės (DS 88:14–26). Jie mėgausis Tėvo ir Sūnaus akivaizda (DS 76:62).

Sukurta žmogui

Ženklai, tikrosios bažnyčios

Žodis

Temų pavadinimai parašyti didžiosiomis paryškintomis raidėmis.

Pateiktas kiekvienos temos trumpas apibūdinimas.

Kai kurios temos turi potemes. Jos pateiktos kursyvu.

Giminingos Raštų nuorodos pateiktos skliaustuose.

Kartais nurodyta tik tema be platesnės informacijos apie ją. Kursyvu parašyta santrumpa Žr. nurodys jums temą, kur galite rasti reikiamą informaciją.

Kartais informacija, susijusi su jūsų nagrinėjama tema, yra kitose temose. Šias temas jums taip pat nurodys kursyvu parašyta santrumpa Taip pat žr.

Skliaustuose pateiktos Raštų nuorodos, kurios padės jums suprasti temos apibūdinimą.

Prieš kiekvieną nuorodą pateikta trumpa tos Raštų eilutės citata ar santrauka.

Kursyvu parašyta santrumpa Žr. (arba Taip pat žr.), po kurios eina tema ir brūkšnys, rodo, kad informacija yra pagrindinės temos („Jėzus Kristus“) potemėje („Ikimirtingoji Kristaus būtis“).