Pagalbinės studijavimo priemonės
Filemonas


Filemonas

Naujajame Testamente – krisčionis, turėjęs vergą Onesimą, kuris pabėgo ir prisišliejo prie Pauliaus. Paulius nusiuntė Onesimą atgal pas Filemoną su laišku, kuriame prašė, kad Filemonas atleistų vergui.