Pagalbinės studijavimo priemonės
Regėtojas


Regėtojas

Asmuo, Dievo įgaliotas dvasinėmis akimis matyti tai, ką Dievas paslėpė nuo pasaulio (Moz 6:35–38). Jis yra apreiškėjas ir pranašas (Mzj 8:13–16). Mormono Knygoje Amonas mokė, kad vien tik regėtojas gali naudoti specialius vertiklius, arba Urimus ir Tumimus (Mzj 8:13; 28:16). Regėtojas žino praeitį, dabartį ir ateitį. Senovėje pranašas dažnai būdavo vadinamas regėtoju (1 Sam 9:9; 2 Sam 24:11).

Džozefas Smitas yra didis paskutiniųjų dienų regėtojas (DS 21:1; 135:3). Be to Pirmoji Prezidentūra ir Dvylikos Taryba yra palaikomi kaip pranašai, regėtojai ir apreiškėjai.