Pagalbinės studijavimo priemonės
Laiminti, palaimintas, palaiminimas


Laiminti, palaimintas, palaiminimas

Suteikti kažkam dievišką malonę. Bet kas, kas pasitarnauja tikrai laimei, gerovei ar klestėjimui, yra palaiminimas.

Visi palaiminimai remiasi amžinais įstatymais (DS 130:20–21). Kadangi Dievas nori, kad jo vaikai džiaugtųsi gyvenimu (2 Nef 2:25), jis teikia jiems palaiminimus, kaip jų paklusnumo jo įsakymams rezultatą (DS 82:10), atsakydamas į maldą ar kunigystės apeigą (DS 19:38; 107:65–67), ar dėl savo malonės (2 Nef 25:23).

Gerai žinomas teiginių apie palaimintumą sąrašas vadinamas teiginiais apie palaimas (Mt 5:1–12; 3 Nef 12:1–12).

Bendrai

Vaikų laiminimas