Pagalbinės studijavimo priemonės
Timotiejui, laiškas


Timotiejui, laiškas

Dvi knygos Naujajame Testamente. Pradžioje tai buvo laiškai, kuriuos Paulius parašė Timotiejui.

1 laiškas Timotiejui

Šį laišką Paulius parašė po savo pirmojo įkalinimo. Jis buvo palikęs Timotiejų Efeze, ketindamas sugrįžti (1 Tim 3:14). Tačiau Paulius manė vėluosiąs, todėl parašė Timotiejui, turbūt iš Makedonijos (1 Tim 1:3), norėdamas jam patarti ir padrąsinti vykdyti savo pareigą.

1 skyriuje yra Pauliaus sveikinimas ir pamokymas dėl „tuščių plepalų“, kurie radosi Bažnyčioje. 2–3 skyriuose pateikti nurodymai apie viešą garbinimą bei apie evangelijos tarnų savybes ir elgesį. 4–5 skyriuose yra paskutinių dienų atsimetimo apibūdinimas ir patarimas Timotiejui, kaip tarnauti jo vadovaujamiems žmonėms. 6 skyriuje yra raginimas išlikti ištikimam ir vengti pasaulio turtų.

2 laiškas Timotiejui

Šį laišką Paulius parašė savo antrojo įkalinimo metu, likus nedaug laiko iki jo nužudymo. Laiškas mums perduoda paskutinius apaštalo žodžius ir parodo nepaprastą narsą bei pasitikėjimą, su kokiais jis pasitiko mirtį.

1 skyriuje yra Pauliaus sveikinimas ir įsakymas Timotiejui. 2–3 skyriuose yra įvairūs įspėjimai ir nurodymai bei kvietimas pasitikti ateities pavojus. 4 skyriuje yra žinia Pauliaus draugams su patarimu, kaip elgtis su atsimetėliais.