Pagalbinės studijavimo priemonės
Samariečiai


Samariečiai

Bibliniai žmonės, gyvenę Samarijoje po to, kai šiaurinę Izraelio karalystę užkariavo asirai. Samariečiai buvo dalinai izraelitai ir dalinai kitataučiai. Jų religija buvo žydų ir pagonių tikėjimų bei praktikų mišinys. Palyginimas apie gerąjį samarietį Lk 10:25–37 rodo neapykantą, kurią žydai puoselėjo samariečiams dėl to, kad samariečiai atsimetė nuo izraelitų religijos. Viešpats nurodė apaštalams mokyti evangelijos samariečius (ApD 1:6–8). Pilypas sėkmingai skelbė Kristaus evangeliją Samarijos žmonėms ir atliko tarp jų daug stebuklų (ApD 8:5–39).