Pagalbinės studijavimo priemonės
Regėjimas


Regėjimas

Matomas apreiškimas Šventosios Dvasios galia apie kokį nors įvykį, asmenį ar dalyką.

Svarbių regėjimų pavyzdžiai: Ezechielio regėjimas apie paskutiniąsias dienas (Ez 37–39), Steponas regėjo Jėzų, stovintį Dievo dešinėje (ApD 7:55–56), Jono apreiškimas apie paskutiniąsias dienas (Apr 4–21), Lehio ir Nefio regėjimas apie gyvenimo medį (1 Nef 8, 10–14), Alma jaunesnysis regėjo Viešpaties angelą (Mzj 27), Jaredo brolio regėjimas apie visus žemės gyventojus (Etr 3:25), regėjimas apie šloves (DS 76), Džozefo Smito ir Oliverio Kauderio regėjimai Kirtlando šventykloje (DS 110), Džozefo F. Smito regėjimas apie mirusiųjų išpirkimą (DS 138), Mozės regėjimas apie Dievą ir jo kūrinius (Moz 1), Henochas regėjo Viešpatį (Moz 6–7), pirmasis Džozefo Smito regėjimas (DžS–I 1).