Pagalbinės studijavimo priemonės
Tyras, tyrumas


Tyras, tyrumas

Be nuodėmės, nekaltas; be dėmės, be kliaudos. Asmuo tyras, kai jo mintys ir veiksmai yra visapusiškai švarūs. Nusidėjėlis gali tapti tyras per tikėjimą Jėzumi Kristumi, atgailą ir evangelijos nuostatų priėmimą.