Pagalbinės studijavimo priemonės
Naujoji ir nesibaigiančioji sandora


Naujoji ir nesibaigiančioji sandora

Jėzaus Kristaus evangelijos pilnatvė (DS 66:2). Ji yra nauja kiekvieną kartą, kai iš naujo apreiškiama po atsimetimo periodo. Ji yra nesibaigianti ta prasme, kad tai yra Dievo sandora ir ja galima buvo džiaugtis kiekvienu evangelijos laikotarpiu, kur tik žmonės buvo pasiryžę ją priimti. Naują ir nesibaigiančią sandorą Jėzus Kristus vėl apreiškė žmonėms žemėje per pranašą Džozefą Smitą. Ji apima šventas apeigas, suteikiamas kunigystės įgaliojimu – tokias kaip krikštas ir šventyklinė santuoka – atnešančias žmogui išgelbėjimą, nemirtingumą ir amžinąjį gyvenimą. Kai žmonės priima evangeliją ir pažada laikytis Dievo įsakymų, Dievas sudaro sandorą teikti jiems savo naujos ir nesibaigiančios sandoros palaiminimus.