Pagalbinės studijavimo priemonės
Belšacaras
ankstesnis kitas

Belšacaras

Senajame Testamente – paskutinis Babilonės karalius, valdęs prieš Kyrui užkariaujant Babilonę; Nebukadnecaro sūnus ir įpėdinis (Dan 5:1–2).