Pagalbinės studijavimo priemonės
Nuodėmių atleidimas


Nuodėmių atleidimas

Atleidimas už prasižengimus su atgailos sąlyga. Nuodėmių atleidimą įmanomu padarė Jėzaus Kristaus apmokėjimas. Asmuo gauna savo nuodėmių atleidimą, jei tiki Kristų, atgailauja dėl savo nuodėmių, priima krikšto ir rankų uždėjimo Šventajai Dvasiai gauti apeigas bei paklūsta Dievo įsakymams (TT 1:3–4).