Pagalbinės studijavimo priemonės
Judas2


Judas2

Naujajame Testamente – vienas iš Jėzaus brolių ir turbūt Judo laiško autorius (Mt 13:55; Jud 1:1).

Judo laiškas

Šį laišką Judas parašė kažkuriems šventiesiems, kurių tikėjimas silpo. Juos silpnino tie tarp jų, kurie skelbėsi esą krisčionys, bet praktikavo amoralų pagonišką garbinimą ir sakė, kad neprivalo paklusti moraliniam įstatymui. Judas norėjo pažadinti šventuosius pajusti dvasinio pavojaus jausmą ir paskatinti juos likti ištikimus.

Pažymėtinos Judo laiške yra 6 eilutė, aprašanti karą danguje ir Liuciferio bei jo angelų išmetimą iš tos ikimirtingosios būsenos (Abr 3:26–28) ir 14–15 eilutės, cituojančios Henocho pranašystę.