Pagalbinės studijavimo priemonės
Sūnūs ir dukros, Dievo


Sūnūs ir dukros, Dievo

Raštai šiuos terminus vartoja dvejopai. Viena prasme, visi mes esame tikri savo Dangiškojo Tėvo dvasiniai vaikai. Kita prasme, Dievo sūnūs ir dukros yra tie, kurie yra užgimę iš naujo per Kristaus apmokėjimą.

Dvasiniai Tėvo vaikai

Vaikai, užgimę iš naujo per apmokėjimą