Pagalbinės studijavimo priemonės
Evangelijos laikotarpis


Evangelijos laikotarpis

Evangelijos laikotarpis – tai laikotarpis, kuriame Viešpats žemėje turi mažiausiai vieną įgaliotą tarną, turintį šventos kunigystės raktus.

Adomas, Henochas, Nojus, Abraomas, Mozė, Jėzus Kristus, Džozefas Smitas ir kiti – kiekvienas iš jų pradėjo naują evangelijos laikotarpį. Viešpačiui organizuojant evangelijos laikotarpį, evangelija apreiškiama iš naujo, taigi to evangelijos laikotarpio žmonės neturi priklausyti nuo buvusių evangelijos laikotarpių, siekdami pažinimo apie išgelbėjimo planą. Džozefo Smito pradėtas evangelijos laikotarpis žinomas kaip „laikų pilnatvės evangelijos laikotarpis“.