Pagalbinės studijavimo priemonės
Išgelbėjimas


Išgelbėjimas

Išgelbėjimas iš fizinės ir dvasinės mirties. Visi žmonės bus išgelbėti iš fizinės mirties Dievo malone per Jėzaus Kristaus mirtį ir prisikėlimą. Kiekvienas asmuo taip pat gali būti išgelbėtas ir iš dvasinės mirties Dievo malone per tikėjimą Jėzumi Kristumi. Šį tikėjimą parodome, kai gyvename paklusdami evangelijos įstatymams ir apeigoms bei tarnaudami Kristui.

Vaikų išgelbėjimas