Pagalbinės studijavimo priemonės
Juozapas, Marijos vyras


Juozapas, Marijos vyras

Marijos, Jėzaus motinos, vyras. Juozapas buvo Dovydo palikuonis (Mt 1:1–16; Lk 3:23–38) ir gyveno Nazarete. Jis buvo susižadėjęs su Marija. Prieš pat jų vestuves Mariją aplankė angelas Gabrielius, kuris paskelbė, kad Marija išrinkta būti Gelbėtojo motina (Lk 1:26–35). Juozapas taip pat gavo apreiškimą apie šį dievišką pradėjimą (Mt 1:20–25).

Marija buvo vienintelė žemiška Jėzaus gimdytoja, kadangi Jėzaus tėvas buvo Dievas Tėvas. Bet žydai Jėzaus tėvu laikė Juozapą, ir Jėzus elgėsi su juo kaip su tokiu (Lk 2:48, 51). Įspėtas per dangiškus sapnus, Juozapas apsaugojo kūdikėlio Jėzaus gyvybę pabėgdamas į Egiptą (Mt 2:13–14). Po Herodo mirties angelas davė nurodymą Juozapui sugrąžinti kūdikį Kristų atgal į Izraelį (Mt 2:19–23).