Pagalbinės studijavimo priemonės
Naamanas


Naamanas

Senajame Testamente – Sirijos karaliaus armijos vadas. Jis sirgo raupsais. Izraelitės tarnaitės tikėjimo dėka jis nuvyko į Izraelį pasimatyti su pranašu Eliziejumi. Jis buvo išgydytas nuo raupsų dėl to, kad nusižemino ir septynis kartus išsimaudė Jordano upėje, kaip nurodė pranašas Eliziejus (2 Kar 5:1–19; Lk 4:27).