Pagalbinės studijavimo priemonės
Santuoka, susituokti


Santuoka, susituokti

Teisėta sandora ar sutartis tarp vyro ir moters, pagal kurią jie tampa vyru ir žmona. Santuoką žmogui paskyrė Dievas (DS 49:15).

Nauja ir nesibaigianti santuokos sandora

Santuoka, atlikta pagal evangelijos įstatymą ir šventosios kunigystės galia, galioja mirtingąjį gyvenimą ir amžinybę. Verti vyrai ir moterys, šitaip užantspauduoti šventykloje kaip sutuoktiniai, gali gyventi kaip vyrai ir žmonos visą amžinybę.

Santuoka su kitatikiais

Santuoka tarp vyro ir moters, kurių religiniai įsitikinimai ir praktikos skirtingi.

Daugpatystė

Vyro santuoka su dviem ar daugiau žmonų vienu metu. Vyrui leistina turėti tik vieną žmoną, nebent Viešpats apreiškimu įsakytų kitaip (JokK 2:27–30). Pagal apreiškimą daugpatystė buvo praktikuojama Senojo Testamento laikais ir ankstyvosiomis atkurtos bažnyčios dienomis, vadovaujant pranašui, kuris turėjo kunigystės raktus (DS 132:34–40, 45). Bažnyčioje ji daugiau nebepraktikuojama (DS 1 OP); mūsų laikais daugiau nei vienos žmonos turėjimas yra nesuderinama su naryste Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčioje.