Pagalbinės studijavimo priemonės
Tikroji meilė


Tikroji meilė

Tyra Kristaus meilė (Mor 7:47); meilė, kuria Kristus myli žmonių vaikus ir kuria žmonių vaikai turėtų mylėti vienas kitą (2 Nef 26:30; 33:7–9; Etr 12:33–34); aukščiausia, kilniausia, stipriausia meilė, ne tik įsimylėjimas.