Pagalbinės studijavimo priemonės
Steponas


Steponas

Naujajame Testamente – Steponas buvo nužudytas dėl Gelbėtojo ir jo Bažnyčios. Jo pamokslavimas ženklino, o galbūt ir įtakojo Pauliaus, kuris buvo ten Steponui ginantis prieš Sinedrioną, didį darbą (ApD 8:1; 22:20).