Pagalbinės studijavimo priemonės
Simeonas


Simeonas

Senajame Testamente – antrasis Jokūbo sūnus iš jo žmonos Lėjos (Pr 29:33; 35:23; Iš 1:2). Jis prisidėjo prie Levio žudant Sichemo žmones (Pr 34:25–31). Jokūbo pranašystė apie Simeoną yra Pr 49:5–7.

Simeono gentis

Simeono palikuonys dažnai gyveno su Judo gentimi ir Judo karalystės ribose (Joz 19:1–9; 1 Met 4:24–33). Simeono gentis prisijungė prie Judo kovoje prieš kanaanitus (Ts 1:3, 17). Vėliau jie prisijungė ir prie Dovydo armijų (1 Met 12:25).