Pagalbinės studijavimo priemonės
Skola


Skola

Viena Raštuose vartojama prasme, tai pinigai ar turtas, pasiskolintas iš kito, kurie padaro pasiskolinusį vergu. Kita prasme, Jėzus mokė, kad mes turime prašyti Tėvą atleisti mūsų kaltes, arba atleisti mus nuo mokėjimo už savo nuodėmes – per Jėzaus Kristaus apmokėjimą – po to, kai mes atleidome kitiems už jų skriaudas mums (Mt 6:12; 3 Nef 13:11).