Pagalbinės studijavimo priemonės
Įgaliojimas, valdžia
ankstesnis kitas

Įgaliojimas, valdžia

Leidimas, žemėje duodamas vyrams, pašauktiems, arba įšventintiems, dirbant Dievo darbą veikti vietoje ir labui Dievo Tėvo ar Jėzaus Kristaus.