Pagalbinės studijavimo priemonės
Gadas, Jokūbo sūnus


Gadas, Jokūbo sūnus

Senajame Testamente – Jokūbo ir Zilpos sūnus (Pr 30:10–11). Jo palikuonys yra viena iš Izraelio genčių.

Gado gentis

Jokūbo palaiminimai jo sūnui Gadui užrašyti Pr 49:19. Mozės palaiminimai Gado genčiai užrašyti PakĮst 33:20–21. Pagal šiuos palaiminimus Gado palikuonys buvo karinga tauta. Kanaano žemėje jiems paskirtos žemės buvo į rytus nuo Jordano upės, ir jose buvo gerų ganyklų su gausybe vandenviečių.