Pagalbinės studijavimo priemonės
Pragaras


Pragaras

Pastarųjų dienų apreiškimas kalba apie pragarą mažiausiai dviem prasmėmis. Visų pirma tai laikinoji buveinė dvasiniame pasaulyje tiems, kurie buvo nepaklusnūs mirtingajame gyvenime. Šia prasme pragaras turi pabaigą. Čia dvasios bus mokomos evangelijos ir kažkada po savo atgailos bus prikeltos gyventi tame šlovės laipsnyje, kurio jos vertos. Tie, kurie neatgailaus, bet vis dėlto nėra pražūties sūnūs, Tūkstantmečio metu pasiliks pragare. Po šio tūkstančio metų kentėjimų, jie bus prikelti telestialinei šlovei (DS 76:81–86; 88:100–101).

Antra, tai yra nuolatinė vieta tų, kurie neišpirkti Jėzaus Kristaus apmokėjimu. Šita prasme pragaras yra nuolatinis. Jis skirtas tiems, kurie pripažįstami esą „ir toliau nešvarūs“ (DS 88:35, 102). Tai yra vieta, kur Šėtonas, jo angelai ir pražūties sūnūs – tie, kurie išsižadėjo Sūnaus po to, kai Tėvas jį apreiškė – gyvens amžinai (DS 76:43–46).

Raštai kartais mini pragarą, kaip išorinę tamsą.