Pagalbinės studijavimo priemonės
Metraščių knygos


Metraščių knygos

Dvi knygos Senajame Testamente. Jos pateikia trumpą įvykių istoriją nuo sukūrimo iki Kyro įsako, leidžiančio žydams grįžti į Jeruzalę.

1 Metraščių knyga

1–9 skyriuose išvardinamos genealogijos nuo Adomo iki Sauliaus. 10 skyriuje aprašoma Sauliaus mirtis. 11–22 skyriuose atpasakojami įvykiai, susiję su Dovydo valdymu. 23–27 skyriuose pasakojama, kad Saliamonas buvo padarytas karaliumi ir buvo suorganizuoti levitai. 28 skyriuje pasakojama, kad Dovydas įsakė Saliamonui statyti šventyklą. 29 skyriuje aprašoma Dovydo mirtis.

2 Metraščių knyga

1–9 skyriuose atpasakojami įvykiai, susiję su Saliamono valdymu. 10–12 skyriuose pasakojama apie Saliamono sūnaus Rehabeamo valdymą, kurio metu vieninga Izraelio karalystė buvo padalinta į šiaurinę ir pietinę karalystes. 13–36 skyriuose aprašomas įvairių karalių valdymas iki meto, kai Judo karalystę užkariavo Nebukadnecaras. Knyga baigiasi Kiro įsaku, kad belaisviai Judo vaikai gali grįžti į Jeruzalę.