Pagalbinės studijavimo priemonės
Knyga, Mormono


Knyga, Mormono

Viena iš keturių patvirtintų Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios Raštų knygų. Tai yra senovės pranašo, vardu Mormonas, sudaryta Amerikos žemyno senovės gyventojų metraščių santrauka. Ji buvo parašyta, kad liudytų, jog Jėzus yra Kristus. Pranašas Džozefas Smitas, kuris išvertė ją Dievo dovana ir galia, apie šį metraštį sakė: „Aš pasakiau broliams, kad Mormono Knyga yra teisingiausia iš visų knygų žemėje ir mūsų religijos sąvaros akmuo, ir žmogus labiau priartės prie Dievo, gyvendamas pagal jos priesakus, negu pagal bet kokios kitos knygos“ (žr. Įvadą Mormono Knygos pradžioje).

Mormono Knyga yra trijų žmonių grupių, atvykusių iš Senojo Pasaulio į Amerikos žemynus, religinis metraštis. Šias grupes vedė pranašai, kurie užrašė jų religines ir pasaulietines istorijas ant metalo plokštelių. Mormono Knygoje aprašytas Jėzaus Kristaus apsilankymas pas žmones Amerikoje po jo prisikėlimo. Po šio Kristaus apsilankymo ėjo dviejų šimtmečių taikos laikotarpis.

Moronis, paskutinysis iš nefitų pranašų istorikų, maždaug 421 m. po Kristaus gim. užantspaudavo sutrumpintus šių liaudžių metraščius ir paslėpė juos. Prikeltas Moronis 1823 m. aplankė Džozefą Smitą ir vėliau perdavė jam šiuos senovinius ir šventus metraščius, kad jie būtų išversti ir išnešti pasauliui, kaip dar vienas Jėzaus Kristaus testamentas.