Pagalbinės studijavimo priemonės
Apeigos, nuostatai


Apeigos, nuostatai

Šventi ritualai ir ceremonijos. Apeigas sudaro veiksmai, turintys dvasinę prasmę. Apeigos taip pat gali reikšti Dievo įstatymus ir įstatus.

Apeigos bažnyčioje apima patarnavimą ligoniams (Jok 5:14–15), sakramento palaiminimą (DS 20:77, 79), krikštą panardinant (Mt 3:16; DS 20:72–74), vaikų palaiminimą (DS 20:70), Šventosios Dvasios suteikimą (DS 20:68; 33:15), kunigystės suteikimą (DS 84:6–16; 107:41–52), šventyklos apeigas (DS 124:39) ir santuoką pagal naują ir nesibaigiančią sandorą (DS 132:19–20).

Vikarinės apeigos

Religinės apeigos, kurias atlieka gyvas asmuo mirusiojo labui. Šios apeigos įsigalioja tik tada, kai tie, dėl kurių šios apeigos buvo atliktos, priima jas, laikosi su jomis susijusių sandorų ir tampa užantspauduoti Pažado Šventąja Dvasia. Mūsų laikais tokios apeigos atliekamos šventyklose.