Pagalbinės studijavimo priemonės
Smit (buv. Heil), Ema


Smit (buv. Heil), Ema

Pranašo Džozefo Smito žmona. Viešpats įsakė Emai atrinkti himnus Bažnyčiai. Ji taip pat buvo pirmoji Paramos bendrijos prezidentė.