Pagalbinės studijavimo priemonės
Rehabeamas


Rehabeamas

Senajame Testamente – karaliaus Saliamono sūnus. Jis buvo savo tėvo įpėdinis ir septyniolika metų karaliavo Jeruzalėje (1 Kar 11:43; 14:21, 31). Valdant Rehabeamui karalystė buvo padalinta į Izraelio karalystę šiaurėje ir Judo karalystę pietuose (1 Kar 11:31–36; 12:19–20). Rehabeamas valdė Judo karalystę.