Pagalbinės studijavimo priemonės
Rankų uždėjimas


Rankų uždėjimas

Rankų uždėjimas ant asmens galvos, kaip kunigystės apeigos dalis. Uždedant rankas atliekama daugelis kunigystės apeigų, tokių kaip įšventinimas, palaiminimas, patarnavimas ligoniams, patvirtinimas bažnyčios nariu ir Šventosios Dvasios suteikimas.