Pagalbinės studijavimo priemonės
Patriarchalinis palaiminimas


Patriarchalinis palaiminimas

Palaiminimai, kuriuos įšventinti patriarchai suteikia vertiems Bažnyčios nariams. Patriarchalinis palaiminimas apima Viešpaties patarimą palaiminimą gaunančiam asmeniui ir paskelbia laiminamo žmogaus liniją Izraelio namuose. Tėvai, kaip savo šeimų patriarchai, gali suteikti ypatingus palaiminimus, bet tokie palaiminimai Bažnyčios neužrašomi ir nesaugomi.