Pagalbinės studijavimo priemonės
Žmogaus Sūnus


Žmogaus Sūnus

Taip Jėzus Kristus tituluodavo save (Lk 9:22; Lk 21:36). Jis reiškia Šventumo Žmogaus Sūnų. Šventumo Žmogus yra vienas iš Dievo Tėvo vardų. Kai Jėzus vadindavo save Žmogaus Sūnumi, tai buvo atviras pareiškimas apie jo dievišką ryšį su jo Tėvu. Šis titulas dažnai minimas evangelijose. Paskutiniųjų dienų apreiškimas patvirtina šio Gelbėtojo vardo ypatingą reikšmę ir šventumą (DS 45:39; 49:6, 22; 58:65; Moz 6:57).