Pagalbinės studijavimo priemonės
Patepti


Patepti

Senovės laikais Viešpaties pranašai patepdavo aliejumi tuos, kurie turėjo vykdyti ypatingas pareigas, tokius kaip Aaronas ar kiti kunigai ar karaliai, kurie turėjo valdyti Izraelį. Šių dienų bažnyčioje patepti reiškia užlašinti vieną ar du lašus pašventinto aliejaus žmogui ant galvos kaip dalį ypatingo palaiminimo. Tai gali būti daroma tik Melchizedeko kunigystės įgaliojimu ir galia. Po patepimo, asmuo, veikiantis tos pačios kunigystės įgaliojimu, gali užantspauduoti patepimą ir suteikti ypatingą palaiminimą pateptajam.