Pagalbinės studijavimo priemonės
Rebeka


Rebeka

Izaoko, Senajame Testamente aprašyto patriarcho, žmona (Pr 24–27). Rebeka buvo Ezavo ir Jokūbo motina (Pr 25:23–26).