Pagalbinės studijavimo priemonės
Efraimas


Efraimas

Senajame Testamente – Juozapo ir Asenatės antrasis sūnus (Pr 41:50–52; 46:20). Priešingai tradicijai, Efraimas gavo pirmagimystės palaiminimą vietoje Manaso, kuris buvo vyresnysis sūnus (Pr 48:17–20). Efraimas tapo Efraimo genties tėvu.

Efraimo gentis

Efraimui buvo suteikta pirmagimystė Izraelyje (1 Met 5:1–2; Jer 31:9). Paskutinėmis dienomis jų privilegija ir atsakomybė yra turėti kunigystę, nešti sugrąžintos evangelijos žinią pasauliui ir iškelti vėliavą išsklaidytam Izraeliui surinkti (Iz 11:12–13; 2 Nef 21:12–13). Efraimo vaikai karūnuos šlove tuos iš šiaurinių kraštų, kurie sugrįš paskutinėmis dienomis (DS 133:26–34).

Efraimo, arba Juozapo, lazda

Vienos Efraimo genties grupės, išvestos iš Jeruzalės į Ameriką apie 600 m. prieš Kristaus gim., metraštis. Šis grupės metraštis vadinamas Efraimo, arba Juozapo lazda, arba Mormono Knyga. Ji ir Judo lazda (Biblija) sudaro vieningą liudijimą apie Viešpatį Jėzų Kristų, jo prisikėlimą ir jo dievišką darbą tarp šių dviejų Izraelio namų dalių.