Pagalbinės studijavimo priemonės
Ona (Naujojo Testamento pranašė)


Ona (Naujojo Testamento pranašė)

Naujajame Testamente – pranašė iš Ašero genties. Kai gimė Jėzus, ji buvo sena našlė. Ji matė kūdikį Jėzų, kai jis buvo pristatytas šventykloje, ir pripažino jį kaip Išpirkėją (Lk 2:36–38).