Pagalbinės studijavimo priemonės
Smitas Jaunesn., Džozefas


Smitas Jaunesn., Džozefas

Pranašas, išrinktas atkurti tikrąją Jėzaus Kristaus Bažnyčią žemėje. Džozefas Smitas gimė Vermonto valstijoje (JAV) ir gyveno nuo 1805 iki 1844 metų.

1820 metais Dievas Tėvas ir Jėzus Kristus pasirodė Džozefui, ir jis sužinojo, kad nė viena iš žemėje esančių bažnyčių nėra tikra (DžS–I 1:1–20). Vėliau jį aplankė angelas Moronis, kuris apreiškė, kur paslėptos aukso plokštelės su Amerikos žemyno senovės liaudžių metraščiu (DžS–I 1:29–54).

Džozefas išvertė ant aukso plokštelių užrašytą metraštį ir 1830 metais išleido jį kaip Mormono Knygą (DžS–I 1:66–67, 75). 1829 metais jis gavo kunigystės įgaliojimą iš Jono Krikštytojo bei Petro, Jokūbo ir Jono (DS 13; 27:12; 128:20; DžS–I 1:68–70).

Pagal Dievo nurodymą, 1830 metų balandžio 6 dieną Džozefas ir keletas kitų suorganizavo atkurtą Jėzaus Kristaus Bažnyčią (DS 20:1–4). Džozefui Smitui vadovaujant, Bažnyčia augo Kanadoje, Anglijoje ir rytinėje Jungtinių Valstijų dalyje, ypač Ohajo, Misūrio ir Ilinojaus valstijose. Kur beapsistodavo, Džozefas ir šventieji patirdavo nuožmų persekiojimą. 1844 m. birželio 27 dieną Karteidže, Ilinojaus valst. (JAV), Džozefas ir jo brolis Hairumas buvo nužudyti.

Per pranašą Džozefą Smitą atėję Raštai

Džozefas išvertė dalį aukso plokštelių, kurias jam davė angelas Moronis. Šis vertimas buvo išspausdintas 1830 metais kaip Mormono Knyga. Jis taip pat gavo iš Viešpaties daug apreiškimų, apibrėžiančių Bažnyčios pagrindines doktrinas ir organizaciją. Daugelis šių apreiškimų buvo sudėti į rinkinį, dabar žinomą kaip Doktrina ir Sandoros. Taip pat jam buvo pavesta išleisti Brangųjį Perlą, kuriame yra įkvėpti kai kurių Mozės, Abraomo ir Mato raštų vertimai, ištraukos iš jo paties istorijos ir liudijimo bei trylika doktrinos ir tikėjimo, kurių laikosi Bažnyčia, teiginių.