Raštai
Doktrina ir Sandoros 13


13 Skyrius

Džozefo Smito ir Oliverio Kauderio įšventinimas į Aarono kunigystę ant Saskuehenos upės kranto, netoli Harmonio, Pensilvanijos valst., 1829 m. gegužės 15 d. (History of the Church, 1:39–42). Įšventinimas atliktas angelo, kuris sakėsi esąs Jonas, tas pat, kuris Naujajame Testamente vadinamas Jonu Krikštytoju, rankomis. Angelas paaiškino, kad jis veikia, vadovaujamas senovės apaštalų Petro, Jokūbo ir Jono, kurie turi aukštesnės kunigystės, vadinamos Melchizedeko kunigyste, raktus. Džozefui ir Oliveriui buvo pažadėta, jog tinkamu metu jiems bus suteikta Melchizedeko kunigystė. (Žr. DS 27:7, 8, 12).

Suteikiami Aarono kunigystės raktai ir galios.

1 Jums, mano bendratarniai, Mesijo vardu aš asuteikiu Aarono bkunigystę, turinčią cangelų tarnavimo ir datgailos evangelijos, ir ekrikšto panardinant nuodėmėms atleisti raktus; ir ji jau niekada nebebus paimta iš žemės, kol fLevio sūnūs vėl atnašaus Viešpačiui atnašą gteisume.