Raštai
Doktrina ir Sandoros 12


12 Skyrius

Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Džozefui Knaitui vyresniajam Harmonyje, Pensilvanijos valst., 1829 m. gegužės mėn. (History of the Church, 1:47–48). Džozefas Knaitas patikėjo Džozefo Smito pareiškimais apie tai, kad šis turi Mormono Knygos plokšteles, ir apie tada vykusį vertimo darbą, ir keletą kartų Džozefui Smitui bei jo raštininkui suteikė materialinę pagalbą, kuri įgalino juos tęsti vertimą. Džozefui Knaitui prašant, pranašas pasiteiravo Viešpaties ir gavo apreiškimą.

1–6 Vynuogyno darbininkai gaus išgelbėjimą; 7–9 Visi norintys ir tinkami gali padėti Viešpaties darbe.

1 aDidis ir nuostabus darbas netrukus prasidės tarp žmonių vaikų.

2 Štai, aš esu Dievas; skirkite dėmesį mano žodžiui, kuris gyvas ir galingas, aštresnis už dviašmenį kalaviją, atskiriantį sąnarius ir kaulų smegenis; todėl skirkite dėmesį mano žodžiui.

3 Štai laukas jau pabalęs pjūčiai; todėl kas nori pjauti, temosuoja savo pjautuvu iš visų jėgų ir tepjauna, kol dar diena, kad galėtų susikrauti savo sielai nesibaigiantį išgelbėjimą Dievo karalystėje.

4 Taip, kas mosuos savo pjautuvu ir pjaus, tas yra Dievo pašauktas.

5 Todėl, jei manęs prašysi, gausi; jei belsi, tau bus atidaryta.

6 Dabar, kadangi tu prašei, štai aš tau sakau: laikykis mano įsakymų ir siek įgyvendinti ir įtvirtinti Sionės reikalą.

7 Štai, aš kalbu tau ir taip pat visiems, kurie nori pradėti ir įtvirtinti šį darbą.

8 Ir šiame darbe negalės padėti niekas kitas, kaip tik tas, kuris bus anuolankus ir kupinas bmeilės, turintis ctikėjimą, dviltį ir etikrąją meilę, susivaldantis visame, kas tik bus jam patikėta.

9 Štai, aš, pasaulio šviesa ir gyvybė, kalbu šiuos žodžius, todėl dėmėkis iš visų jėgų ir tuomet esi pašauktas. Amen.