Raštai
Doktrina ir Sandoros 15


15 Skyrius

Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Džonui Vitmeriui Fajete, Niujorko valst., 1829 m. birželio mėn. (History of the Church, 1:50). (Žr. 14 skyriaus įvadą). Žinia yra intymiai ir jaudinančiai asmeniška, kadangi Viešpats kalba apie tai, kas žinoma tik Džonui Vitmeriui ir jam pačiam. Vėliau Džonas Vitmeris tapo vienu iš aštuonių Mormono Knygos liudytojų.

1–2 Viešpaties ranka yra virš visos žemės; 3–6 Vertingiausia yra skelbti evangeliją ir gelbėti sielas.

1 Įsiklausyk, mano tarne Džonai, ir klausykis Jėzaus Kristaus, savo Viešpaties ir savo Išpirkėjo, žodžių.

2 Nes štai, aš kalbu tau aštriai ir su agalia, nes mano ranka yra virš visos žemės.

3 Ir aš tau pasakysiu tai, ko nežino niekas, išskyrus mane ir tave.

4 Nes daug kartų tu norėjai iš manęs sužinoti tai, kas bus tau vertingiausia.

5 Štai, palaimintas tu dėl to ir dėl to, kad pagal mano įsakymus kalbėjai mano žodžius, kuriuos aš tau daviau.

6 Ir dabar, štai, aš tau sakau, jog vertingiausia tau bus askelbti atgailą šiai liaudžiai, kad galėtum atvesti sielas pas mane, idant galėtum bilsėtis su jomis mano cTėvo dkaralystėje. Amen.