Raštai
Doktrina ir Sandoros 40


40 Skyrius

Apreiškimas, duotas pranašui Džozefui Smitui ir Sidniui Rigdonui Fajete, Niujorko valst., 1831 m. sausio mėn. (History of the Church, 1:145). Prieš užrašydamas šį apreiškimą, pranašas rašė: „Kadangi Džeimsas Kovilas atmetė Viešpaties žodį ir sugrįžo prie savo ankstesnių principų ir žmonių, Viešpats davė man ir Sidniui Rigdonui šį apreiškimą“ (History of the Church, 1:145).

1–3 Persekiojimų baimė ir pasaulio rūpesčiai sukelia evangelijos atmetimą.

1 Štai, iš tiesų sakau jums, kad mano tarno Džeimso Kovilo širdis buvo teisi prieš mane, nes jis sudarė sandorą su manimi, kad paklus mano žodžiui.

2 Ir jis su džiaugsmu priėmė žodį, bet netrukus jį gundė Šėtonas; ir dėl persekiojimų baimės ir pasaulio rūpesčių jis atmetė žodį.

3 Todėl jis sulaužė mano sandorą, ir man telieka su juo pasielgti, kaip man atrodo tinkama. Amen.