Raštai
Doktrina ir Sandoros 111


111 Skyrius

Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Saleme, Masačiusetso valst., 1836 m. rugpjūčio 6 d. (History of the Church, 2:465–466). Tuo metu Bažnyčios vadovai dėl savo tarnystės darbo buvo giliai įklimpę skolose. Nugirdę, kad Saleme jie galėtų gauti daug pinigų, pranašas, Sidnis Rigdonas, Hairumas Smitas ir Oliveris Kauderis nukeliavo ten iš Kirtlando, Ohajo valst., išsiaiškinti dėl šio pareiškimo ir taip pat skelbti evangelijos. Broliai sutvarkė keletą Bažnyčios reikalų ir pamokslavo. Kai tapo aišku, kad jokių pinigų nenusimato, jie sugrįžo į Kirtlandą. Šiame apreiškime pavartoti žodžiai atspindi kai kuriuos svarbius tų aplinkybių faktorius.

1–5 Viešpats rūpinasi laikinaisiais savo tarnų poreikiais; 6–11 Su Sione jis elgsis gailestingai ir viską sutvarkys savo tarnų gerovei.

1 Aš, Viešpats, jūsų Dievas, nepaisant jūsų kvailysčių, nesu nepatenkintas, kad vykote į šią kelionę.

2 Šiame mieste aš turiu daug brangenybių jums Sionės labui ir daug žmonių, kuriuos tinkamu metu per jus aš išrinksiu Sionės labui.

3 Todėl reikalinga, kad užmegztumėte pažintis su šio miesto žmonėmis taip, kaip būsite vedami, ir taip, kaip tai bus jums duota.

4 Ir bus taip, tinkamu metu, kad aš atiduosiu šį miestą į jūsų rankas, tad jūs turėsite galią jam ir jie nepamatys jūsų slaptų dalių; ir jo turtas, kalbant apie auksą ir sidabrą, bus jūsų.

5 Nesirūpinkite dėl savo skolų, nes aš suteiksiu jums galią jas apmokėti.

6 Nesirūpinkite dėl Sionės, nes su ja aš elgsiuos gailestingai.

7 Apsistokite šitoje vietoje ir aplinkinėse srityse;

8 ir pagrindinė vieta, kur aš noriu, kad jūs apsistotumėte, bus jums nurodyta mano Dvasios ramybe ir galia, kurios plūs į jus.

9 Šią vietą jūs galite gauti išsinuomodami. Ir stropiai teiraukitės apie šio miesto senesniuosius gyventojus bei įkūrėjus;

10 nes šiame mieste jums yra daugiau brangenybių nei viena.

11 Todėl būkite išmintingi kaip gyvatės, tačiau be nuodėmės; ir aš viską sutvarkysiu jūsų gerovei, kai tik būsite pajėgūs tai priimti. Amen.