Raštai
Doktrina ir Sandoros 23


23 Skyrius

Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Oliveriui Kauderiui, Hairumui Smitui, Samueliui H. Smitui, Džozefui Smitui vyresniajam ir Džozefui Knaitui vyresniajam Mančesteryje, Niujorko valst., 1830 m. balandžio mėn. (History of the Church, 1:80). Kadangi penki išvardinti asmenys karštai troško sužinoti savo individualias pareigas, pranašas pasiteiravo Viešpaties ir gavo šį apreiškimą.

1–7 Šie vieni pirmųjų mokinių pašaukti pamokslauti, raginti ir stiprinti Bažnyčią.

1 Štai, aš tariu tau, Oliveri, keletą žodžių. Štai, tu esi palaimintas ir nesmerkiamas. Bet saugokis išdidumo, kad nepatektum į pagundą.

2 Pareikšk apie savo pašaukimą bažnyčiai ir taip pat prieš pasaulį, ir tavo širdis bus atverta skelbti tiesą nuo šiol ir per amžius. Amen.

3 Štai, aš tariu tau, Hairumai, keletą žodžių; nes ir tu nesmerkiamas, ir tavo širdis atverta, ir liežuvis atrištas; ir tavo pašaukimas – raginti ir nuolat stiprinti bažnyčią. Todėl tavo pareiga yra amžinai susijusi su bažnyčia; ir tai dėl tavo šeimos. Amen.

4 Štai, aš tariu keletą žodžių tau, Samueli; nes ir tu nesmerkiamas, ir tavo pašaukimas – raginti ir stiprinti bažnyčią; ir tu dar nesi pašauktas pamokslauti priešais pasaulį. Amen.

5 Štai, aš tariu keletą žodžių tau, Džozefai; nes tu taip pat nesmerkiamas, ir tavo pašaukimas taip pat – raginti ir stiprinti bažnyčią; ir tai tavo pareiga nuo šiol ir per amžius. Amen.

6 Štai, šiais žodžiais, Džozefai Knaitai, apreiškiu tau, kad privalai paimti savo kryžių, tai yra privalai balsu melstis tiek prieš pasaulį, tiek ir slaptoje, ir savo šeimoje, ir tarp savo draugų, ir visur.

7 Ir štai, tavo pareiga – prisijungti prie tikrosios bažnyčios ir savo kalba nuolat raginti, idant galėtum gauti darbininko atlygį. Amen.