Raštai
Doktrina ir Sandoros 126


126 Skyrius

Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Brigamo Jango namuose Navū, Ilinojaus valst., 1841 m. liepos 9 d. (History of the Church, 4:382). Tuo metu Brigamas Jangas buvo Dvylikos Apaštalų Kvorumo prezidentas.

1–3 Brigamas Jangas pagiriamas už jo darbus ir ateityje atleidžiamas nuo kelionių svetur.

1 Brangus ir labai mylimas broli, aBrigamai Jangai, iš tiesų taip tau sako Viešpats: Mano tarne Brigamai, iš tavo rankos daugiau nebereikalaujama palikti savo šeimą, kaip anksčiau, nes tavo atnaša priimtina man.

2 Aš pamačiau tavo atriūsą ir pastangas keliavimuose dėl mano vardo.

3 Todėl aš tau įsakau, kad mano žodį į kitas šalis siųstum ir ypatingai rūpintumeisi savo ašeima, nuo šiol visada ir per amžius. Amen.