Raštai
Doktrina ir Sandoros 48


48 Skyrius

Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Kirtlande, Ohajo valst., 1831 m. kovo mėn. (History of the Church, 1:166–167). Pranašas teiravosi Viešpaties, kaip derėtų įsigyti žemes šventiesiems apgyvendinti. Tai buvo svarbu, kadangi Bažnyčios nariai vyko iš rytinių Jungtinių Valstijų, paklusdami Viešpaties įsakymui, kad jie turi susirinkti Ohajyje (žr. DS 37:1–3; 45:64).

1–3 Šventieji Ohajyje turi pasidalinti savo žemėmis su savo broliais; 4–6 Šventieji turi pirkti žemes, statyti miestą ir klausyti savo pirmininkaujančių pareigūnų patarimo.

1 Reikalinga, kad šiuo metu jūs pasiliktumėte savo gyvenamosiose vietose, kaip leis aplinkybės.

2 Ir kiek turite žemių, tiek asuteiksite jų savo broliams iš rytų;

3 ir kiek žemių trūksta, tiek tegul šiuo metu jie perka aplinkinėse srityse, kaip jiems atrodo tinkama; nes būtina, kad jie turėtų kur gyventi šiuo metu.

4 Būtina, kad taupytumėte visus pinigus, kiek tik galite, ir viską, ką galite, įsigytumėte teisiai, kad su laiku galėtumėte anusipirkti žemę savo paveldui, bnetgi miestą.

5 Vieta kol kas nebus apreikšta; bet po to, kai jūsų broliai atvyks iš rytų, bus paskirti atam tikri vyrai, ir jiems bus duota bžinoti tą vietą, tai yra ji bus jiems apreikšta.

6 Ir jie bus paskirti pirkti žemes ir pradėti dėti amiesto pamatą; ir tada jūs pradėsite rinktis su savo šeimomis, kiekvienas vyras pagal savo bšeimą, pagal savo aplinkybes ir pagal tai, kaip jam paskirta bažnyčios prezidentūros ir vyskupo, pagal įstatymus ir įsakymus, kuriuos gavote ir kuriuos gausite vėliau. Būtent taip. Amen.