Raštai
Doktrina ir Sandoros 16
Išnašos

Hide Footnotes

Tema

16 Skyrius

Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Piteriui Vitmeriui jaunesniajam Fajete, Niujorko valst., 1829 m. birželio mėn. (History of the Church, 1:51). (Žr. 14 skyriaus įvadą). Vėliau Piteris Vitmeris jaunesnysis tapo vienu iš aštuonių Mormono Knygos liudytojų.

1–2 Viešpaties ranka yra virš visos žemės; 3–6 Vertingiausia yra skelbti evangeliją ir gelbėti sielas.

1 aĮsiklausyk, mano tarne Piteri, ir klausykis Jėzaus Kristaus, savo Viešpaties ir savo Išpirkėjo, žodžių.

2 Nes štai, aš kalbu tau aštriai ir su galia, nes mano ranka yra virš visos žemės.

3 Ir aš tau pasakysiu tai, ko nežino niekas, išskyrus mane ir tave.

4 Nes daug kartų tu norėjai iš manęs sužinoti tai, kas bus tau vertingiausia.

5 Štai, palaimintas tu dėl to ir dėl to, kad pagal mano įsakymus kalbėjai mano žodžius, kuriuos aš tau daviau.

6 Ir dabar, štai, aš tau sakau, jog vertingiausia tau bus skelbti atgailą šiai liaudžiai, kad galėtum atvesti sielas pas mane, idant galėtum ilsėtis su jomis mano Tėvo karalystėje. Amen.